Stiller op til Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenets bestyrelse

På opfordring stiller jeg, Line Gade, op til bestyrelsen i Dansk Selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet. (Sundhedskommunikation.nu) Jeg håber, at få mulighed for, at være med til at få prioriteret området nationalt. Valget sker ved generalforsamlingen på torsdag, 6. juni 2019, hvor jeg også er vært samme dag for Nationalt Symposium om professionel patientkommunikation

Min motivation

Jeg vil arbejde for en positiv, åben og konstruktiv tilgang til videndeling og kommunikation, fordi jeg mener, at det gør en forskel både for medarbejdere og patienter. Jeg vil også arbejde for, at tendenser og fremtid i høj grad integreres i bestyrelsens arbejde, da både nye behandlinger,

AI, personlig medicin, teknologi og digitale løsninger, har betydning for den kommunikation, som er i sundhedsvæsenet. Etik, tvivl og meget andet, vil i højere og højere grad være en del af den kommunikation, som skal foregå mellem sundhedsfaglige og patienter.

Kryds fingre for, at jeg bliver valgt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.