Kommunerne følger ikke en lov, som jeg har haft indflydelse på

Rigsrevisionen, et uafhængigt organ under Folketinget, er i dag kommet med en vurdering af, om Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet er tilfredsstillende. Det er det ikke og det er ikke noget, jeg er overrasket over. Som mor til en ung mand, der i mange år var en del af ‘systemet’, har jeg oplevet en del.

Her er et eksempel på noget, som jeg ved ikke udmøntes, selv om det er lovbestemt: 👇🏻

Uddannelsesydelse er ikke formueafhængig 🙋‍♀️

For efterhånden mange år siden (2003) skulle min søn (autismediagnose) på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
Han kunne ikke få SU, fordi uddannelsen ikke var SU-berettiget. Han kunne få uddannelsesydelse, som er en slags kontanthjælp.
Men for at få den udbetalt, skulle han først bruge af sin lille formue, som var en børneopsparing.

Den vildeste uretfærdighed. Han kunne jo ikke gøre for, at han ikke var klar til en ungdomsuddannelse og at uddannelsen han var klar til ikke var SU berettiget.

😡 Jeg blev så rasende, at jeg henvendte mig til social og undervisningsministerierne, som ikke rigtigt havde noget at sige til den sag.

💫 Så tog jeg fat i journalist Helene Navne, og hun fik lavet en række artikler, som endte med, at loven blev ændret.

😤 Det værste er, at jeg relativt ofte støder på forældre, der ikke kender denne lov – og sagsbehandlere i kommunerne, der ikke følger den.

Når jeg holder foredrag, sidder der altid nogle forældre, der ikke ved, at deres poder ikke behøver at bruge børneopsparingen før, de kan få udbetalt uddannelsesydelse.

I dag kritiserer Rigsrevisionen regeringens tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet.

Den kritik er berettiget.
#social#dkpol#socialpolitik

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.