Kage der gik i kage 🧁

I september fejrede en afdeling i Region Sjælland, at der var vedtaget en handleplan, som skulle imødegå problemerne omkring benamputationer, som har været meget omtalt i sommers.

Afdelingens medarbejdere fik kagemand – som fremstod benamputeret. 🤯

Det må siges at være helt utroligt dårlig stil og desværre er det med til at forringe danskernes tillid til vores sundhedsvæsen. En tillid som i forvejen er udfordret.

Det fik Region Sjællands Koncerndirektion til at reagere. Fint eksempel på krisekommunikation. De skrev følgende:

“Vi er i Koncerndirektionen i eftermiddag (9. november 2022) blevet opmærksomme på, at der i september måned i regionens tværgående center Sundhedsstrategisk Planlægning er blevet serveret kagemand, der fremstod benamputeret. Det er sket i forbindelse med en anerkendelse af medarbejdernes store arbejde med en handlingsplan omkring karkirurgi og benamputationer.

Koncerndirektionen tager på det kraftigste afstand fra hændelsen. Det er på ingen måde i overensstemmelse med regionens værdier om at agere professionelt, samt at man som borger og patient skal kunne have tillid til regionen. Den lokale ledelse har efterfølgende undskyldt og beklaget, at der har været udvist dårlig dømmekraft. 

Når vi udviser så dårlig dømmekraft, kan det svække borgernes og vores samarbejdspartneres tillid til os og til det store arbejde, som alle i organisationen gør for at hjælpe regionens borgere. 

Omtalen af sagen om karkirurgi og benamputationer har i forvejen medvirket til at pege på nogle processer og forretningsgange, som skal forbedres. Det er derfor også helt centralt, at alle ansatte arbejder målrettet og professionelt med at håndtere de forskellige dele af sagen.

Vi er her for patienterne og for at varetage patienternes interesser bedst muligt, og det skal være tydeligt i alle vores handlinger.”

Koncerndirektionen i Region Sjælland

Det er så utroligt ærgerligt

For der er så fantastisk mange mennesker, som hver dag går på arbejde på hospitaler, klinikker osv. for at yde deres allerbedste.

Og som desværre ind imellem vil opleve, at en patient ikke har tillid til dem. Og som mister pusten og motivationen. Blandt andet fordi sådan noget her sker. Uempatisk, usympatisk og tankeløs adfærd.

Din hverdag er ikke min hverdag

Dem, som bestilte kagen er blevet ‘hjemmeblinde’, og har ikke tænkt på, hvad patienterne ville tænke – de har glædet sig over resultatet og tænkt, det var noget, som ville give smil på læben at servere en etbenet kagemand.

Men det skal man – tænke over, hvordan sådan noget ville blive opfattet af patienterne. Altid. For som ansat velfærdsmedarbejder, er det danskerne, som i princippet er arbejdsgiver.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.