Marianne Lisby Ph.d., MHSc, RN Center for Akutforskning Aarhus Universitet

Line Gade og Anne Meiniche holdt et meget inspirerende, fangende og provokerende oplæg ved afslutningssymposiet for forskningsprogrammet “Den akutte patient”. Med levende beretninger om det at være akut patient, fik de sat sundhedsvæsenet på spidsen – på godt og ondt. Oplægget vakte stor begejstring hos deltagerne og har givet anledning til kritisk refleksion over mødet med patienter og pårørende. Her en uge senere, lever ekkoet fra oplægget stadig bag hospitalets mure.