Marie Fridberg, PhD studerende, speciallæge i ortopædkirurgi, medl. af Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse

Det var mega motiverende og inspirerende at få Line Gades analyse af, hvordan DOS kunne vælge at nå ud til danskerne/vores patienter og beslutningstagere.

Fedt, at du havde lavet et grundigt forarbejde og kendte til vores udfordringer og barrierer. Imponeret over, at du kunne tale med på “vores sprog” – du var total pro.

Vi blev opmærksomme på vores egen strategi, identitet og formål i et nyt perspektiv. Hvis vi ikke kommer med på den digitale transformation, risikerer vi at miste vores berettigelse og blive en støvet forening/videnskabeligt selskab uden interaktion med omverden i fremtiden.

Seks ud af seks stjerner.