Anne Frølich

#16 🎧 #LytTilAnneFrølich i denne episode af Sundhedsvisioner


No Comments


I denne episode af Sundhedsvisioner møder du Anne Frølich, som er nyudnævnt professor i multisygdom og kroniske sygdomme. Episoden er fra 2018, da hun endnu ikke var professor.

Anne Frølich brænder for at få sat gang i initiativer, som skal hjælpe sundhedsvæsenet med at finde løsninger for, hvordan man håndterer patienter, der har flere forskellige sygdomme samtidig. Det er nemlig et problem, som kun vil vokse fremover. Danskerne vil leve længere, og der vil dermed være flere og flere ældre. Vi vil også overleve flere og flere sygdomme, som i stedet vil blive kroniske sygdomme, der vil kræve løbende behandling fra sundhedsvæsenet.

Multisygdom er allerede et problem for sundhedsvæsnet, fordi patienter med mange sygdomme ikke passer ned i et subspecialiseret sundhedsvæsen. Nogle steder er man lykkedes med at skabe klinikker – hvor man som patient med mange diagnoser kan få behandling for det hele på en dag, men det er bestemt ikke alle steder i Danmark. Denne patientgruppe har nemlig brug for ydelser på tværs af sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer, og det gør det ekstra vanskeligt at skabe sammenhæng for dem.

I 2017 hjalp Sundhedskommunikation redaktionen bag Hvidbog om multisygdom med at få redigeret og samlet bogen og med at få begrebet multisygdom sat på den sundhedspolitiske dagsorden. Redaktionen bag bogen bestod af Anne, Frede Olesen og Inge Kristensen, og bogen er skrevet med bidrag fra en lang række toneangivnede mennesker fra sundhedsvæsenet. Bogen er støttet af TrygFonden og kan downloades gratis fra hjemmesiden her på Sundhedskommunikations hjemmeside.

Siden udgivelsen af hvidbogen har Anne Frølich arbejdet på at skaffe bud på løsninger, på de udfordringer sundhedsvæsenet står med i forhold til de multisyge patienter. Blandt andet ved at søsætte konkrete projekter, der viser vejen, ved at lave netværk som deler erfaringer og viden om Multisygdom.