Brugersamarbejde


Samarbejde med patienter og borgere fordrer et fælles sprog og fokus på god sundhedskommunikation.

Film: Læger som patientens guide – Participatory medicine


No Comments

Ted Talk ‘From god to guide’: Samarbejde mellem læge og patient kan blive mere ligeværdigt:

Denne skønne Ted Talk ‘From god to guide’ (Ted Talk = 10 minutter) fortæller på fornemmeste vis, hvordan samarbejde mellem læge og patient kan være. Filmen viser i princippet, hvor langt der stadig er til, at læger og patienter samarbejder mere ligeværdigt. Filmen fortæller også, hvordan et øget samarbejde og medbestemmelse fra patienten, kan udnytte ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre.

Læs hvidbogen ‘E-patients – How they can help us heal healthcare’ (engelsk)

Skab bedre patienttilfredshed

Filmen fortæller om ‘Particioatory medicine’, der er betegnelsen for en metode, som understøtter samarbejdet mellem patient og læge. Formålet er at skabe bedre kvalitet, færre omkostninger og bedre patienttilfredshed. Læs mere om det her.

Hvordan får vi sat turbo under dette? Hvad er lægens rolle egentlig? Er de rette fysiske rammer til stede, for at kunne samarbejde med patienten bedst? Udnytter vi patienternes viden og præferencer i det nuværende sundhedsvæsen? Hvordan kan vi omorganisere styring og incitamenter bedre – med det formål? Hvor langt er vi egentlig i Danmark?

Lad os tage et lille skridt i den rigtige retnng sammen. Ring 2628 7065 eller skriv til line@sundhedskommunikation.com

Ny undersøgelse: Læger spørger ikke ind til patienters trivsel


To ud af tre læger i undersøgelsen giver omvendt udtryk for, at de gerne vil have den viden, patienterne ligger inde med.

Få hjælp til at kommunikere med dine brugere

Konklusionen må blandt andet være, at man mangler redskaber til at tale ordentligt sammen. Samt at der ikke er tradition for at bruge tiden sammen på andet end den lægefaglige ydelse. Og at livsstil og trivsel ikke anses som en del af det lægefaglige?kommunikationisundhedsvaesen