Rigshospitalet

Hvordan får vi gang i de gode ressourcer, som er derude?


No Comments

Jakob Trier Møller har efter 20 år på Rigshospitalet sagt op på grund af desperation over den grønthøster, som han beskriver, kværner over det offentlige sundhedsvæsen år efter år. Han er dermed en del af den gruppe af ledende læger, som er gået fra Rigshospitalet. Det er så ægerligt at være vidne til og mest af alt, er det jo patienterne, der taber.

Så hvad kan der gøres? Sundhedskommunikation er ikke et firma, som beskæftiger sig med økonomi og ressourceforbrug. Vi laver ikke leanforløb eller økonomiske beregninger. Vi ser på, hvad der er af gode initiativer og tiltag og formidler dem på forskellig vis. Vi tror på, at vi ad den vej kan bidrage til en fornuftig brug af de tilsyneladende knebne ressourcer.

Her har vi samlet et par episoder af Sundhedsvisioner, som behandler ressourcer i sundhedssystemet, og så får du også lige et tip om en rapport fra VIVE.

Værdi for patienterne 🎧

Den første er Adam Wolf, som er direktøren for det hele hos Danske Regioner.
Hvis Adam Wolf fik superkræfter, ville han sørge for, at alle arbejdede mod et fælles mål om at skabe mest muligt sundhed og værdi for patienten i alt, hvad der blev gjort. Og det mener han ikke helt er på plads, da alle de, der har med styring og økonomi at gøre, har et andet fokus. Det vil han gerne have ændret på: – Aktivitetsstyring har haft god effekt, men nu skal vi gøre noget andet, siger han.
Lyt til podcasten Sundhedsvisioner med Adam Wolf herunder.

Verdens bedste sundhedsvæsen

Liselotte Højgaard, som jo også netop har vundet Frimærkeprisen, skrev for nogle år siden bogen “Sådan for vi verdens bedste sundhedsvæsen”.
Hun blev opfordret til at skrive bogen i kølvandet på de første opsigelser blandt lederne på Riget. Hun har disse grundbudskaber:

  • Øg budgetterne med eksempelvis 10%
  • Bedre IT, tak!
  • Mere fokus på forebyggelse, så færre bliver syge.
  • Mere fokus på at skabe sammenhæng og samarbejde for og med patienterne og at se og behandle dem som ’hele mennesker’.

Lyt til Liselotte Højgaards sundhedsvisioner her

Undersøgelse fra VIVE: Akutmodtagelserne i Danmark

VIVE har undersøgt, hvordan det er gået med akutmodtagelserne efter at man har besluttet at tilknytte speciallægerne til akut.

VIVE, Det nationale forskningscenter for viden til velfærd, har undersøgt effekterne ved at gøre bemandingen af akutmodtagelserne mere specialiseret.
Resultaterne er blandt andre:

Overordnet mener både ledere af akutmodtagelser og ledere af øvrige afdelinger på hospitalerne, at akutmodtagelserne har været med til at sikre kortere og mere fokuserede patientforløb. Der er i dag færre patienter i dag end for 10 år siden, der ligger i akutmodtagelsen og venter på udredning, og færre patienter indlægges unødigt.
Kommunerne oplever til gengæld de effektive patientforløb som en udfordring. De kræver nemlig blandt andet, at kommunerne har kompetencer og er organiseret på en måde, så de kan modtage patienter, der udskrives fra akutmodtagelserne, og færdiggøre visse typer behandling.
Kortlægningen viser også, at en af udfordringerne ved organiseringen af akutmodtagelserne er, at der er mange samarbejdsrelationer og store geografiske afstande mellem kommuner og hospital.

VIVE, i omtalen af undersøgelsen af akutmodtagelserne i Danmark, 2018.

Hvordan akutmodtagelsernes fremtid kan se ud, kan du høre meget mere om i næste uge, når Sundhedsvisioner udkommer med Jonas Egebart, vicedirektør ved Nordsjællands Hospital.

Samordningskonsulent Helle Høstrup får det hele til at hænge sammen for Rigshospitalets patienter, når de udskrives.


No Comments

I denne episode af Sundhedsvisioner skal du møde Helle Høstrup, som er samordningskonsulent på Rigshospitalet. Hun hjælper klinikerne med at skabe de bedste betingelser for de patienter, som udskrives fra Rigshospitalet til efterfølgende pleje, rehabilitering og behandling og taler også med de kommuner, som patienterne udskrives til, for at finde de bedste muligheder frem. Det kræver store samarbejdsmuskler, og dem har Helle. Hun er både uddannet sygeplejerske og sociolog.

Rigshospitalet har patienter fra hele Danmark, så det er alle landets kommuner, hun har måttet lære at kende, og de er meget forskellige. Helle arbejder derfor på mange forskellige måder – men mest af alt danner hun relationer og forholder sig nysgerrigt, lyttende og anerkendende over for sine mange samarbejdsparter.

Rigshospitalet har mange komplekse sager, som skal håndteres i kommunerne fx døende børn, som kommunerne ikke har store erfaringer med og neurologiske patienter, som har brug for flere forskellige forvaltningers hjælp. Det kan godt være at hospitaler er siloopdelte, men det er faktisk endnu mere komplekst i kommunerne.

Hvis du overvejer at få hjælp til PR og kommunikation, kan du se mere om Sundhedskommunikationsydelser her eller ringe på +45 2628 7065.

#1 Sundhedsvisioner: Værdibaseret ledelse – Niels Würgler Hansen


No Comments

Centerdirektør for Hjertecentret på Rigshospitalet skal styre centret efter det, som giver værdi for patienterne.

Et arbejde, som allerede har budt på både store gevinster, store udfordringer og stor læring. Få de fif og indsigter med dig, når du lytter til Sundhedsvisioner.

👉🏻Sundhedskommunikation er specialist i at hjælpe sundhedsvæsenet. Se, hvad du kan få hjælp til!

I dette første afsnit af Sundhedsvisioner møder du centerdirektøren for Hjertecenteret på Rigshospitalet, Niels Würgler Hansen, som siden 2017 har haft til opgave at undersøge og udvikle, hvordan man konkret kan arbejde med Værdibaseret ledelse. Niels Würgler Hansen blev ansat i 2015 og kommer fra en lang karriere på den anden side af skrivebordet. Han har arbejdet i både Sundhedsstyrelsen, i Sundheds- og i Finansministeriet.

Hjertecentrets arbejde med værdibaseret ledelse er et pilotprojekt, som kører frem til 2019 og i den tid, er Hjertecentret fritaget fra normal finansiering, DRG takster, og har fået en budgetramme i stedet.

🎧Lyt til andre episoder af Sundhedsvisioner og se, hvem der også er med.

Dyrere tobak og alment praktiserende læger mere integreret i et samlet sundhedsvæsen
Hvis Niels Würgler Hansen fik superkræfter, ville han ændre to ting i det danske sundhedsvæsen. Den ene ting ville være at skabe sammenhæng for patienterne, og der mener han, at de praktiserende læger har en stor rolle at spille. Han synes, man har været for dårlig til at integrere de praktiserende læger i arbejdet med at organisere sundhedsvæsnet, men at de praktiserende læger også selv kunne være bedre til at komme på banen. Den anden ting han med det samme ville gøre, var at lægge store afgifter på tobak og på den måde udøve strukturel forebyggelse.

Han tror ikke, at sundhedsvæsenet har ændret sig forfærdeligt meget om fem år. Han er dog sikker på, at det nære sundhedsvæsen vil vokse, samt at den teknologiske udvikling vil være rivende, og at den vil få stor indflydelse på den kliniske hverdag.

Værdibaseret ledelse er et begreb, som har skabt momentum
Niels Würgler Hansen mener, at man i princippet altid har kunnet arbejde med udgangspunkt i det, som giver værdi for patienten, men ved at have italesat begrebet ’Værdibaseret ledelse’ er der skabt et momentum og en opbakning, som gør det muligt at handle konkret og ændre på måden at arbejde på i den kliniske virkelighed.

Det er en udfordrende opgave, der har krævet en stor kulturændring i centeret. Nogle af lægerne i centret kan DRG taksterne på fingrene, og når man har arbejdet med aktivitets honorering i mere end 20 år, er det svært at skifte fokus. Det er et paradigmeskifte, der er i gang. Det skaber uro blandt ledelser og medarbejdere.

Inddrag klinikerne helt fra start
En dyrekøbt erfaring, som Niels Würgler Hansen gerne giver videre, er, at man skal inddrage personalet helt fra starten i et forandringsprojekt. Det synes han ikke, de var gode nok til på Hjertecentret. Man troede, det var nok at informere medarbejderne ved informationsmøder, men det ville han gerne have gjort om. Nu arbejder klinikkerne konkret med at tilpasse nye patientforløb, og det har givet et helt andet engagement fra medarbejdernes side.