TestimonialsSundhedskommunikation har det der særlige øje for sundhedsvæsenet. Derfor giver det god mening at bruge Sundhedskommunikation til at facilitere processer.

Nicolai Kjems, Centerchef for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune

Line Gade er en troværdig, erfaren og professionel rådgiver, der løser svære opgaver med, hvad der ser ud til at være ulidelig lethed, baseret på hendes store erfaring. Hun er fantastisk til at netværke og danne relationer og god til at idéudvikle. Ideer og anbefalinger er altid brugbare og værdifulde.

Mette Hvid Lauesen, kommunikationsrådgiver, coach og projektleder

Tak for dine inspirerende podcasts.

Kristine Sørensen. Global HealthLiteracy advisor

Podcasten Sundhedsvisioner er værd at lytte til, fordi der er mulighed for, at de, der bliver interviewet, kan reflektere over de gode spørgsmål, så lytteren bliver lidt klogere på det, der tales om.

Louise Isager Rabøl, Sundheds- og uddannelseschef for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus.

Podcasten Sundhedsvisioner er dygtigt lavet. Rigtig godt kommunikationshåndværk. Og interessant.

Christian Gabriel, business Consultant & Speech Analytics specialist, Axcess Nordic

Har lige hørt podcasten Sundhedsvisioner med Niels Würgler. Super god 🙂 Spændende arbejde som du har gang i.

Jeppe Ottosen, adm. dir. at U Shape ApS

Man kan sige ting på mange måder, men som afsender på en undervisningsvideo til en højt specialiseret faggruppe, har det været helt afgørende, at få sagt tingene på den rigtige måde. Sundhedskommunikation har taget ansvar for opgaven fra dag ét, og skal jeg sætte tre ord på Line Gades arbejde som manuskriptforfatter, så er det faglighed, grundighed og samarbejde.

Opgave: Undervisningsvideo, der hjælper nye læger med at lave en god henvisning til radiografen.

Jakob Helt-Hansen, Ledelseskonsulent Cand.scient., ph.d. Bornholms Hospital Diagnostisk Enhed & Udviklingshospital

Jeg har fået en mega effekt ved at hyre Sundhedskommunikation. Jeg har både fået meget ud af det i forhold til mine interessenter, fået politisk bevågenhed og fået ekstra ’bottom up’ effekt fra borgerne.

Sundhedskommunikation har lært mig, at det fælles fodslag mellem interessenterne er vigtigt, og jeg har set, hvordan man skaber det.

Omtalen i medier har desuden gjort, at jeg blev opfordret til at fortælle sundhedsministeren og statsministeren om mine erfaringer og dele mine betragtninger for, hvad der skal ændres politisk/juridisk, for at et projekt som mit kan fungere optimalt.

👉🏻 SHS teamet

Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, daglig leder af SHS-teamet

Line Gade er en dygtig og inspirerende samarbejdspartner. Hun forstår konteksten i sundhedsvæsenet og leverer professionel kommunikation med øje for både afsender og modtager. Samtidig byder hun ind med gode ideer og sparring.

👉🏻 REHPA

Anette Fly Haastrup Kommunikationskonsulent, REPHA

Mange tak for din store indsats vedrørende vores paneldebat “Læger i medierne”.
Helt fra starten af planlægningen af vores konference tog du styringen og ansvaret, du fik alle idéerne, og du førte dem professionelt ud i livet.

Arrangementet blev en stor succes takket være dig! Vi har udelukkende fået (meget) positive tilbagemeldinger. Tak!

Grith Lærkholm, formand for Yngre Pædiatere, reservelæge Hvidovre Hospital

Kære Line

Tak for rigtigt fint arrangement: Læger i medier. Du ledte det verdensklasse. Fin kant 😊

Peter Qvortrup Geisling, læge og journalist, DR

Tak for velforberedt og professionel medietræning med nærvær og humor.

Mette Ebdrup, kommunikationschef, Lægeforeningen

Sundhedssektoren og sundhedsforskningen har et stort formidlingsproblem og podcasten Sundhedsvisioner rammer en ny og forfriskende tone i måden at formidle sundhed på.

Anna Pors Nielsen, læge, forsker, Københavns Universitet

Mange tak for coaching i professionel brug af videokonferencer, herunder tips vedrørende påklædning, make up, lys, kamera mv. Det er nyttigt at kende alle disse små fif, som gør VK mødet mere udbytterigt.

Anne Ehrenreich, Udenrigsministeriet og politiker, Hørsholm

Tusind tak for din fantastiske virtuelle skærmtræning. Jeg ville ønske, at jeg for længe siden havde kendt til dine enkle tips og tricks, der gør en verden til forskel, når man afholder i virtuelle møder, undervisning, optager video-blogs etc.

Betina Stage, HR chef

Har haft fornøjelsen af at få medietræning af Line Gade. God indføring i generelle regler for mediekontakt og personlig feedback på egen fremtoning. Bestemt brugbart.

Helene Westring Hvidman, formand for Lægeforeningen, Region Hovedstaden

Når jeg taler med Line Gade, bliver jeg inspireret og motiveret. Line har en bred indsigt i sundhedsvæsenet og en evne til at se muligheder, som gør hende til en kompetent sparringspartner. Det mærkede jeg virkelig, da hun og jeg søsatte Hvidbog om multisygdom i marts 2017. Den synlighed som Multisygdom fik med Sundhedskommunikations hjælp, er den største, jeg har prøvet. Dér mærkede jeg den gennemslagskraft, som Line kan skabe.

Opgave: Flere. Blandt andet tovholder for produktion af Hvidbog om Multisygdom samt pressearbejde (PR) i forbindelse med lancering.

Anne Frølich, Centerleder og Ph.d. Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom.

Line Gade er livlig og inspirerende. Hun er god til at omsætte sin store viden om sundhedsvæsenet til kreative kampagner og events med stor gennemslagskraft.

Opgaver: Flere. Eksempelvis opsætning og indhold til websitet sikkermedicin.dk

Charlotte Frendved, Projektleder hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Danmarks Frie Forskningsfond ønskede at få udnyttet hinandens kompetencer bedre i det daglige arbejde.

Line Gades workshop fik hele gruppen af kolleger med. Gennem simple og effektive øvelser fik vi indsigt i, hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere kolleger imellem og styrke vores samarbejde. Meget gavnligt. 

.

Mikkel Linnemann Johansson, journalist, Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond

Med podcasten Sundhedsvisioner udfylder du en stor blind plet i sundhedsdebatten med samtaler om ulighed, værdier, holdninger, fremtidsvisioner og patientoplevelser – højt hævet over kræftpakker, overenskomster og EPJ klik. Tak, fordi du flytter perspektivet væk fra penge og tid hen mod lyst, motivation og en humanistisk tilgang til et komplekst fag. Regionerne skal tilbage til truget og tale om lighed i sundhed – det kan du være med til at tvinge dem til.

Morten Sodemann, professor, læge og forfatter. Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

Sundhedskommunikation, med Line Gade i spidsen, er et sikkert valg, hvis din virksomhed skal have hjælp til at kommunikere, særligt set med det visuelle i fokus – om det er på tryk eller til digitale løsninger.

Line Gade har et stort øje og forståelse for vigtigheden i at få billedsiden med i sine kommunikationsløsninger og formår at give sine fotografer de bedst mulige arbejdsforhold, der i sidste ende resulterer i et produkt i meget høj klasse, til gavn for Sundhedskommunikations kunder & samarbejdspartnere.

Så jeg kan kun give Line Gade mine absolutte bedste anbefalinger.

joachimrode.dk/

Joachim Rode, fotograf

Line Gade og Anne Meiniche holdt et meget inspirerende, fangende og provokerende oplæg ved afslutningssymposiet for forskningsprogrammet “Den akutte patient”. Med levende beretninger om det at være akut patient, fik de sat sundhedsvæsenet på spidsen – på godt og ondt. Oplægget vakte stor begejstring hos deltagerne og har givet anledning til kritisk refleksion over mødet med patienter og pårørende. Her en uge senere, lever ekkoet fra oplægget stadig bag hospitalets mure.

Marianne Lisby Ph.d., MHSc, RN Center for Akutforskning Aarhus Universitet

En dejlig praktisk orienteret indføring/undervisning for fagpersoner i SoMe og nutidige kommunikationsveje/medier for ”dummies”. Rigtig god dag. Anbefaling f

Torben Bæk Hansen, Professor PhD, ledende overlæge, formand Dansk Ortopædisk Selskab

Det var mega motiverende og inspirerende at få Line Gades analyse af, hvordan DOS kunne vælge at nå ud til danskerne/vores patienter og beslutningstagere.

Fedt, at du havde lavet et grundigt forarbejde og kendte til vores udfordringer og barrierer. Imponeret over, at du kunne tale med på “vores sprog” – du var total pro.

Vi blev opmærksomme på vores egen strategi, identitet og formål i et nyt perspektiv. Hvis vi ikke kommer med på den digitale transformation, risikerer vi at miste vores berettigelse og blive en støvet forening/videnskabeligt selskab uden interaktion med omverden i fremtiden.

Seks ud af seks stjerner.

Marie Fridberg, PhD studerende, speciallæge i ortopædkirurgi, medl. af Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse