Teamcoaching

Coaching skaber trivsel og forløser potentiale

  • Får I forløst det potentiale, som I samlet har i jeres team?
  • Får I delt viden med hinanden og spillet hinanden gode?
  • Har I en flydende og velsmurt intern kommunikation?
  • Er der fin tillid mellem kolleger og mellem ledelse og medarbejdere?
  • Har I klare mål, og når I dem?
  • Har I småfnidder og brokkekultur?

Ved teamcoaching er det nogle af de spørgsmål, der bliver arbejdet med at få svar på. De har nemlig alle betydning for, hvor godt et team præsterer. Mange teams har også små og store konflikter, som kan spænde ben for, at trivsel og samarbejde fungerer og dermed for, om teamets potentiale faktisk bliver forløst.

UNDERSØGELSER HAR VIST, AT TEAMCOACHING EFFEKTIVT FORBEDRER ET TEAMS PERFORMANCE

Teamcoaching kan ske på flere måder

I kan vælge at tage en dag eller to ud af kalenderen og samles til et program, hvor det er samarbejdsmusklen, der masseres. Sådan en dag planlægges nøje i samarbejde med jer, så den rammer jeres behov bedst muligt.

I kan vælge et forløb, hvor I over en periode modtager teamcoaching. Dermed får I mulighed for at arbejde med nogle af de elementer, som spænder ben for jeres performance i hverdagen. Nogle gange kan det være nødvendigt med nogle en-til-en samtaler med nogle af medlemmerne om nogle mere personlige emner, som ikke skal tages op i plenum.

VIP-coaching

Sundhedskommunikation tilbyder også coaching for beslutningstagere og meningsdannere.

Kontakt for spørgsmål og flere informationer