Forandringer

Manglende fælles forståelse af ‘Hvorfor’ og ‘Hvordan’  en forandring implementeres kan bremse dine ambitioner.

Hvis din vigtige indsats skal blive en succes, skal du prioritere at:

  • Kommunikere strategisk optimalt internt og eksternt
  • Curle og hjælpe dine medarbejdere til at performe bedst muligt og med højeste arbejdsglæde
  • Sikre dig, at din forandring er relevant og løser en aktuel udfordring
Få rådgivning

Sundhedskommunikation kan hjælpe dig til at gøre det, som er nødvendigt for, at dit forandringsprojekt bliver en succes.

  • Få konkrete kommunikationsværktøjer, der kan spille ind i den kliniske og praktiske hverdag.
  • Få lavet undersøgelser og kvalitative evalueringer.
  • Få hjælp til at arbejde i tværfaglige teams med teamcoaching.

Se ydelser

Se casen: Dialogpakke

Se casen: En god henvisning

Man kan sige ting på mange måder, men som afsender på en undervisningsvideo til en højt specialiseret faggruppe, har det været helt afgørende, at få sagt tingene på den rigtige måde. Sundhedskommunikation har taget ansvar for opgaven fra dag ét, og skal jeg sætte tre ord på Line Gades arbejde som manuskriptforfatter, så er det faglighed, grundighed og samarbejde. Sundhedskommunikation har været ansvarlig for at udfærdige et manuskript til en faglig animeret undervisningsvideo, hvor afsender er læge og modtager er læge.

Filmen bruges som en del af den introduktion, som nyansatte læger får i Region Hovedstaden.

Jakob Helt-Hansen Ledelseskonsulent Cand.scient., ph.d.

Bornholms Hospital Diagnostisk Enhed & Udviklingshospital