Kommunikation

Sundhedskommunikation med gennemslagskraft kan opnås på flere måder.

Vi starter altid med formålet: Hvad vil du gerne opnå?

Derpå løser vi opgaven via de medier og den metode, som giver bedst gennemslagskraft.

Det gør vi ved hjælp af journalistik, SoMe, Public Relations, Public Affairs, kampagner, rapporter, billeder, film, lydfiler, podcastserier, interviews, undervisning, medietræning eller andre former for medieproduktion.

Det er ikke mediet, som er udgangspunktet.

Det er målet, som bestemmer mediet.

Se eksempel på kommunikationsworkshop

Det har haft mega effekt at hyre Sundhedskommunikation. Jeg har både fået meget ud af det i forhold til mine interessenter, fået politisk bevågenhed og fået ekstra ’bottom up’ effekt fra borgerne.

Sundhedskommunikation afholdt workshops for teamet og interessenter, der lærte mig, at det fælles fodslag mellem interessenterne er vigtigt, når der skal skabes sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer og jeg så, hvordan man skaber det.

Sundhedskommunikations pressearbejde resulterede i massiv omtale i medier. Det gjorde, at jeg blev opfordret til at fortælle sundhedsministeren og statsministeren om mine erfaringer og dele mine betragtninger for, hvad der skal ændres politisk/juridisk for at et projekt som mit kan fungere optimalt.

Annemarie Mølbæk, SHS teamet