Borgerkommunikation


Bedre skriftlig og mundtlig kommunikation med borgerne er vigtig. Få hjælp til arbejdet fra Sundhedskommunikation.

Kommunikationsworkshop


Kommunikationsundervisning kan have flere former og formål.

Det kan være, at I gerne vil blive bedre til at kommunikere eksternt på sociale medier og løfte i flok, det kan være I vil forbedre den interne kommunikation og få større arbejdsglæde, det kan være I vil blive bedre til bruger/borger/patientkommunikation.

👉🏻 Se, hvordan vi kan hjælpe dig 

På billederne her underviser Line Gade et team fra Region Hovedstaden, der tilbyder Tværsektoriel kompetenceudvikling til hele landet. De ønskede at blive mere tydelige og bedre til at kommunikere om den forskel. de gør.

Tak Line for en professionel faciliteret workshop, hvor du gav os mange nyttige input til vores videre arbejde i det tværsektorielle felt.

 

Jette Holtzmann
Head of Office, Education and Competence Development at Centre for Human Resources, Region Hovedstaden

Borgeren i centrum – Samarbejde på tværs gør forskellen


Løs borgerens problem. Svaret er fælles fodslag i sundhedsvæsenet

Opgaven er at løse borgerens problem, men det er samarbejdet på tværs, der gør forskellen. Læs den lærerige artikel, og bliv klogere på, hvad der i virkeligheden skal til. Det er ikke så enkelt at arbejde på tværs – det kræver fælles fodslag og indsigt i hinandens andel i den overordnede opgaveløsning.

Få hjælp til dit arbejde på tværs

Læs denne spændende artikel, der fortæller hvordan de rent praktisk formåede at samarbejde i Sorø Kommune.