Borgeren i centrum – Samarbejde på tværs gør forskellen

Løs borgerens problem. Svaret er fælles fodslag i sundhedsvæsenet

Opgaven er at løse borgerens problem, men det er samarbejdet på tværs, der gør forskellen. Læs den lærerige artikel, og bliv klogere på, hvad der i virkeligheden skal til. Det er ikke så enkelt at arbejde på tværs – det kræver fælles fodslag og indsigt i hinandens andel i den overordnede opgaveløsning.

Få hjælp til dit arbejde på tværs

Læs denne spændende artikel, der fortæller hvordan de rent praktisk formåede at samarbejde i Sorø Kommune.