Mikkel Linnemann Johansson, journalist, Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond

Line Gades workshop fik hele gruppen af kolleger med. Gennem simple og effektive øvelser fik vi indsigt i, hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere kolleger imellem og styrke vores samarbejde. Meget gavnligt.
Opgave: Danmarks Frie Forskningsfond ønskede at få udnyttet hinandens kompetencer bedre i det daglige arbejde. Flere øvelser i workshopform gav kollegaerne en indsigt i hinandens kompetencer og skabte mulighed for at bruge hinanden på nye måder i opgaveløsningen.