Har du tjek på kommunikationen i dit tværgående projekt? Tjek dig selv med denne liste.

Den manglende sammenhæng på tværs af siloer og sektorer i det offentlige sundhedsvæsen er et enormt problem for borgerne. Derfor er det også skønt at se, hvordan projekter og indsatser, der skal bane vejen til en bedre sammenhæng, pibler frem alle vejne. Der er store projekter på vej og i gang, store samarbejder mellem mange kommuner og på tværs af regionerne.

Kommunikation i projekterne kan være en vanskelig og kompleks opgave. Kommunikationen begrænser sig nemlig ikke kun til at være ekstern, den interne kommunikation er også en meget stor opgave. Der er typisk nedsat en kommunikationsgruppe i projekterne, som skal sørge for at der bliver kommunikeret i og om projektet. Men kommunikationsindsatsen kan komme til at halte, fordi der ikke er nok ressourcer i projektet. Den nedsatte kommunikationsgruppe vil typisk bestå af medarbejdere, der har rigeligt travlt i det job, de er ansat til – i egen funktion i fx kommunen. Arbejdet i indsatsen er derfor ikke den opgave, der nødvendigvis prioriteres højest.

Grafisk facilitering
Hvordan får du fortalt dit projekts ‘WHY’ til de rette personer, på rette tid og sted?

👉🏻 Læs om et projekt, der fik hjælp til kommunikationen

👉🏻 Skal Sundhedskommunikation hjælpe dig med at få strømlinet kommunikationen i dit projet?

Så. Hvem skal sørge for at de praktiserende læger, sosu-assistenterne og sygeplejerskerne i hjemmeplejen ved, at der eksempelvis er en ny akutfunktion, der kan hjælpe og støtte dem? Hvem skal sørge for, at det der kommunikeres i de kommuner der deltager er ensrettet, at der måske er en central hjemmeside med en tekst alle er enige om og måske et nyhedsbrev? Hvem skal tilrettelægge den festdag som det er, når projektet går i luften?

Hvem skal hjælpe med at fortælle befolkningen om projektet? Det er store opgaver, og det er en vigtig del af projektets gennemslagskraft – og dermed succes.

Tjek dit projekt

Derfor – hvis du står med et projekt, kan du med fordel overveje følgende:

  • Hvad er vores ‘WHY’?
  • Hvad vil vi gerne opnå? Hvad er vores succeskriterie?
  • Hvilke målgrupper har vi? Hvem skal vi nå, for at projektet bliver en succes?
  • Hvordan kan vi nå dem? Hvilke medier og kommunikationskanaler er der?
  • Hvad har de forskellige målgrupper brug for at få at vide? (Whats in it for them?)
  • Hvilke ressourcer har vi? Hvor mange mennesker, mandetimer og eventuelt penge til at købe hjælp ind i projektet?
  • Hvad er vores plan? Hvordan understøtter kommunikationen implementeringen af projektet?
  • Hvilke milepæle har vi? Hvordan kan kommunikationen tilrettelægges i forhold til dem?

 

 

2 thoughts on “Har du tjek på kommunikationen i dit tværgående projekt? Tjek dig selv med denne liste.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.