Socialt udsattes gennemsnitslevealder er bare 57 år

Af Istahil Ahmed Ibrahim, cand.scient.san.publ. og Line Gade, Sundhedskommunikation

I episode 2 af podcasten Sundhedsvisioner møder du ’gadelægen’ Henrik Thiesen, som har skabt et unikt tilbud til socialt udsatte borgere i København. Du har måske set tv-programmet Sociolancen på DR. I tv-programmet møder du hjemløse, psykisk syge og misbrugere, som færdes i gaderne i København. Sociolancen udfører et vigtigt stykke arbejde, men heldigvis har de mennesker, du ser i programmet, også en læge – nemlig Henrik Thiesen og hans kollega. Henrik Thiesen har gennem mere end 20 år arbejdet ihærdigt på at skabe et sundhedstilbud til udsatte borgere. Sundhedsteam er hans værk. Teamet består af endnu en læge og sygeplejersker.

🎧 Lyt til podcasten med Henrik Thiesen

Socialt udsatte dør 22 år før gennemsnitsdanskeren

Socialt udsatte borgere har typisk komplekse og forskelligartede problemstillinger, herunder økonomisk fattigdom, arbejdsløshed og dårlige boligforhold. De benytter sig ofte ikke af det eksisterende sundheds- og socialvæsen, som også kan have svært ved at rumme dem. En konsekvens af socialt udsatte borgeres dårlige sociale situation og sundhedstilstand er, at de i gennemsnit dør 22 år før den resterende del af befolkningen. Hvor gennemsnitslevealder for befolkningen som helhed ligger på 79 år, er den blot 57 år for socialt udsatte.

De socialt udsatte opsøger yderst sjældent en læge. For dem er der mange andre ting på dagsordenen – for eksempel at vedligeholde sit misbrug. Og det er først, når de er så syge, at de ikke længere kan noget, de søger læge og hjælp. Det særlige ved Henrik Thiesens Sundhedsteam er, at de går ud til de socialt udsatte, der hvor de er. Patienterne skal ikke komme et sted hen men mødes der, hvor de færdes, af lægen og sygeplejerskerne.

Danmark halter bagud

Ulighed i sundhed er i dag et globalt fænomen, hvor næsten alle lande har stigende sociale forskelle i sundhed. På trods af relativ lav økonomisk ulighed i Danmark, samt et sundhedsvæsen, som er tilgængelig for alle, har der, i forhold til øvrige vesteuropæiske lande, været en voksende ulighed i sundhed.

Forskning viser, at social udsathed og dårlig sundhedstilstand hænger sammen, og at denne gruppe borgere har en dårligere sundhed end den øvrige befolkning.

Social ulighed handler om, at der er en systematisk sammenhæng mellem menneskers sociale position i samfundet og deres helbred (ibid.) Borgernes sociale position kan blandt andet afgøres ved uddannelse, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sundhedsteam er ikke det eneste tilbud til socialt udsatte i Danmark

Som et led i at lette adgangen til sundhedsvæsnet for socialt udsatte borgere har der været afprøvet en række indsatser i Danmark, herunder tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale i væresteder og klinikker, opsøgende indsatser, sundhedssamtaler, sundhedsplaner og tandbehandlinger. Denne type sundhedsfaglige indsatser, hvor sundhedsfagligt personale befinder sig i den udsattes borgers nærmiljø, giver blandt andet mulighed for tidlig opsporing og behandling af sundhedsmæssige problemstillinger. At være tilstede i nærmiljøet er også afgørende for at opbygge et tillidsforhold til de udsatte borgere, som ofte har negative erfaringer med dele af sundhedssystemet.

I 2005 nedsatte WHO en kommission, Commission on Social Determinants of Health, som udarbejdede en rapport, der førte til at WHO i maj 2009 vedtog en Resolution. Resolution opfordrer alle medlemslandene, herunder Danmark, til at analysere årsager og indsatser for at overkomme ulighedsproblematikkerne. Sundhedsstyrelsen udarbejdede en rapport, Ulighed i sundhed- årsager og indsatser, i 2011, for at komme nærmere på, hvad der skaber ulighed i sundhed i Danmark, samt hvad der kan gøres for at mindske denne.

Kilder

Diderichsen F, Andersen I, Manuel C, Andersen AM, Bach E, Baadsgaard M, et al. Health inequality– determinants and policies. Scand J Public Health 2012 Nov;40(8 Suppl):12-105.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.