Kig efter kriser og problemer

Kig efter kriser og problemer og udvikl velfærdsstaten positivt…….. Det var der aldrig nogen, der sagde eller troede på…… Og det bekymrer mig, at der desværre i øjeblikket er en tendens til, at velfærdsstatens goder og kvalitet bliver talt ned, ned og ned. Det er ikke godt, hvis vi skal gå fremtiden lyst og konstruktivt i møde.

Når der hele tiden er fokus på krise, så sker der det, at krisen begynder at blive opfattet som ‘det normale’.

Du bliver ekspert i krise

Medarbejdere i en organisation, der arbejder med et vedholdende fokus på kriser, bliver rigtig gode til at arbejde med krisen som et vilkår. Det bliver hverdag at “slukke ildebrande”. Det bliver hverdag at tale om, at det er hårdt, meningsløst, ikke optimalt osv. Faren er, at udvikling og forbedring vil gå langsomt og måske stagnere i den type organisation. Og som medarbejder kan det være svært, at gå glad på arbejde.

Hormoner spænder ben for et lyst sind

Hvis du som medarbejder har en hverdag præget af fokus på kriser, vil din hjerne have en tendens til at danne hormonet Kortisol, som vi ofte også hører om i forbindelse med stress. Kortisol intensiverer aktiviteten i din amygdala. Amygdalaen er det lille område i hjernen, der håndterer frygt og forsvarsmekanismer. En hyperaktiv amygdala forstærker din bekymring. Du bliver derfor mere og mere bekymret, både for hverdagen og fremtiden. Og Kortisol er rigtig længe om at blive nedbrudt i din krop. Så din fritid bliver også påvirket.

Hvis du i stedet oplever at blive mødt positivt og anerkendende i en hverdag, hvor I deler og taler om jeres succeser og gode resultater, så vil din hjerne i stedet have en tendens til at danne kærlighedshormonet Oxytocin, som både er med til at bekæmpe kortisol og med til at gøre dig mere glad.

Oxytocin kaldes populært for ’kærlighedshormonet’. Det har fået det navn, fordi det især udskilles i kroppen ved kram, kys og sex. Oxytocin giver en følelse af lykke og velvære og udskilles fra hypofysen. Oxytocin er også med til at stimulere din evne til at samarbejde og arbejde relationelt med både dine kollegaer og din borger/patient.

Medierne har også et ansvar

Også de danske medier fortæller igen og igen historier om, hvor grelt det står til med kvaliteten i velfærdsstaten. Og medier gør sådan set blot det samme som dig. Medier vil altid have en tendens til at gå efter konflikter, omend der også i medierne er en øget forståelse for at det at dele de gode eksempler, er med til at skabe udvikling og en god fremtid. Medier dækker det, som en journalist får øje på. Og det er alt for sjældent, at en journalist præsenteres for ‘den gode historie’ om velfærdsstaten. De gode historier bliver alt for sjældent delt.

Vælg, at sætte fokus på det, som går godt

Så ved du hvad? Vi er heldigvis flere og flere, som vælger at sætte fokus på succes og dér, hvor det går godt, som en modvægt. Det er ikke det samme som, at vi negligerer problemer. Eller er naive.

I min podcast Sundhedsvisioner deler jeg visionære tanker og ideer og sætter spot på, hvad vi drømmer om skal ske i fremtiden.

Også min virksomhed Sundhedskommunikation har taglinjen: ‘Formidler din gode historie – positivt fokus skaber positiv udvikling’

Det er mit bidrag til at have fokus på det, som danner Oxytocin i din hjerne.

 

For, hvis der skal ske noget med udvikling af vores social- og sundhedsvæsen, så skal vi gøre noget nyt. Vi skal begynde at tænke anderledes. Og det er ikke kun med nye strukturer eller andre måder at organisere sig på at det lykkes. Det er heller ikke nødvendigvis noget, som din leder skal beslutte. Det er der heldigvis flere og flere, der gør. I dag så jeg eksempelvis denne her på LinkedIn.

Du kan gøre noget selv

Gå på arbejde hver dag og dyrk din egen lille positive have. Ligesom Mandela gjorde, da han var fængslet i 27 år. Han dyrkede sin egen lille have i fængslet, hvor han følte sig fri og fik ting til at trives og gro. Det kan du også gøre. Selv om du har en leder eller nogle omstændigheder, som gør det vanskeligt, så kan du alligevel vælge at gøre noget.

Dyrk din egen Oxytocin-have – i dag!

Find det, som gør dig glad og dyrk din egen Oxytocin-have 🙂 I dag. Gør det! Vær en hverdagshelt og gå forrest. Det er der mange, der har gjort gennem tiden.

Og man behøver ikke være gjort af et særligt stof, eller for den sags skyld blive kendt af eftertiden, som eksempelvis Florence Nightingale eller Hippókrates.

Alle kan være med, når det gælder at skabe en positiv fremtid. Som eksempelvis sygeplejersken, som jeg mødte, da jeg holdt et foredrag.

Hun fortalte, at hun var lykkedes med, at få lægerne på hendes afdeling til at forstå, hvad der var vigtigt for hjemmeplejen i forhold til et sammenhængende patientforløb for den ældre medicinske patient.

Efter at hun forgæves havde forsøgt at forklare nogle vigtige pointer for lægerne i hendes afdeling, og ikke oplevede at blive lyttet til, gjorde hun noget andet, end hun plejede. Hun holdt op med at tale og inviterede i stedet resolut medarbejdere fra hjemmeplejen i kommunen til et møde på afdelingen.

Det var ikke noget, som en leder eller en struktur eller et møde havde besluttet. Det var noget, hun selv tog initiativ til. Og ved det møde så forstod lægerne pludselig meget bedre. Og den medicinske patients forløb blev en tand bedre, fordi en sygeplejerske gik en ny vej.

Så lad os kigge efter succesen og dele den med hinanden.

Positivt fokus skaber positiv udvikling.

Dyrk dit eget ‘blomsterbed’.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.