Ny workshop: Fra monolog til dialog

Jeg har en ny workshop, som jeg kan se, mange sætter pris på, og som jeg også selv synes er spændende at facilitere. Den kalder jeg ‘Fra monolog til dialog’.

Workshoppen skal hjælpe sundhedssektoren med at få kommunikativ gennemslagskraft, ligesom også mit øvrige arbejde.
Når man går fra workshoppen skal man gerne stå med indsigt og inspiration til, hvordan man som fagligt selskab, faggruppe eller interesseorganisation kan komme i gang med at skabe kendskab til det, man arbejder med, målrettet, og på en for mange ny måde.
Jeg har for nyligt fået denne ‘anmeldelse’:

Anbefaling

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Det var mega motiverende og inspirerende at få din analyse af, hvordan DOS også kunne vælge at nå ud til danskerne/vores patienter og beslutningstagere. Der er ingen tvivl om, at vi virkelig kunne sætte et aftryk og skabe endnu mere værdi ved at blive bedre til at kommunikere vores budskaber og bruge sociale medier. Fedt, at du havde lavet et grundigt forarbejde og kendte til vores udfordringer og barrierer. Imponeret over, at du kunne tale med på “vores sprog” uden baggrund, ord og definitioner skulle forklares nærmere – du var total pro. 

Vi ønskede, at arbejde konkret med udvalgte sager – en shitstorm, et politisk budskab og en positiv historie – det lykkedes. Vi blev opmærksomme på vores egen strategi, identitet og formål i et nyt perspektiv. Kan man være et troværdigt videnskabeligt selskab på sociale medier? Ja! Men hvordan? Der er for mig ingen tvivl om at hvis vi går den vej, så har vi også en sand berettigelse i fremtiden. Vi risikerer, uden at komme med på den digitale transformation, at gå hen og blive en støvet forening/videnskabeligt selskab uden interaktion med omverden i fremtiden.

 

Marie Fridberg, PhD studerende, Speciallæge i Ortopædkirurgi, Medl. af Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse

Dette er et forslag til program – men jeg skræddersyr altid workshoppen så den er relevant for lige præcis dig.

Kl. 9 – 12

Helikopterview over medielandskabet

Sådan kan I bruge de sociale medier

Fokus på den fælles sag – fælles sprog – fælles budskab

Formiddagen er et mix af oplæg og gruppearbejde/øvelser

Kl. 12 – 12:30

Frokost

12:30 – 14:30

Presse træning – vi træner de historier, I ønsker

Eftermiddagen er primært gruppearbejde/øvelser

14:30 – 15:00

Opsamling

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.