Pressemeddelelse: Kortlægning: Nye detaljer om kronikere giver mulighed for at finjustere deres behandling

Det er ikke altid, jeg vælger at lægge pressemeddelelser, jeg har haft fingrene i, på min blog. Men da kronikere, multisygdom, ulighed i sundhed og udvikling af sundhedsvæsenet er en stor interesse, så vælger jeg at lægge denne på.

Pressemeddelelse

Et forskerteam har for første gang kortlagt mere end 200 kroniske sygdomme – og hver af disse sygdommes tilstødende sygdomme blandt mere end 4.5 million danskere i en indtil nu ukendt detaljegrad. Det er gjort muligt ved at bruge de helt unikke danske sundhedsregistre. Studiet dokumenterer indtil nu ukendte detaljer om, hvor mange voksne danskere, som lider af mere end én kronisk sygdom, hvilke sygdomme der er tale om, og i hvilke kombinationer de optræder hos hvilke patientgrupper.

Det danske studie er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift PLOS ONE:, ‘Catalogue
of multimorbidity mean based severity and associational prevalence rates between 199+ chronic
conditions – A nationwide register-based population study ́.

I studiet har man kortlagt danskeres kroniske sygdomme i en sjældent høj detaljegrad. Det betyder, at der eksempelvis nu er detaljeret viden om, hvilke kroniske sygdomme, som oftest optræder sammen – baseret på data fra hele Danmarks befolkning over 16 år. Studiet dokumenterer desuden, at knapt hver anden voksne dansker har mere end én kronisk sygdom og altså er multisyg.

I 2019 blev det hidtil største studie af kroniske sygdomme i Danmark offentliggjort. Det viste blandt meget andet, at to ud af tre danskere har én kronisk sygdom. Det er samme baggrundsdata, som er anvendt i dette studie, men ved hjælp af algoritmer og avanceret databehandling, har det været muligt at zoome kraftigt ind på detaljerne.


Michael Falk Hvidberg, ph.d., forsker og leder af studiet, ser frem til, at resultaterne bliver brugt til at
forbedre behandlingen af mennesker med kroniske sygdomme: – Studiets resultater giver et meget nuanceret- og vidensbaseret indblik i sygdomsbilleder og slår en tyk fed streg under, at multisygdom er reglen mere end undtagelsen. Både individuelt, men også i forhold til den
overordnede planlægning af patientforløb, er det vigtigt at vide, hvad den reelle sygdomsbyrde er for de forskellige patientgrupper. Dén indsigt giver vores studie.


Studiet er udført under Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom på Slagelse Sygehus, Region Sjælland. Videnscentret skal understøtte udviklingen af effektive, sammenhængende, patientfokuserede patientforløb af høj kvalitet.


Anne Frølich, klinisk professor i multisygdom og leder af centret, ser studiet som en vigtig brik i arbejdet med at forbedre behandlingen og organiseringen af patientforløb på området. – Studiet giver læger, der arbejder med patienter med flere kroniske sygdomme, en viden, som opgraderer deres kompetencer og giver dem mulighed for at være en virkelig god helhedsorienteret behandler. Det er vigtigt og et skridt på vejen mod et sundhedsvæsen, der favner bredt til glæde for
patienterne, i stedet for i sygdomssiloer, som ikke er en hensigtsmæssig struktur. Især ikke nu, da vi med studiet har fået dokumenteret, at næsten halvdelen af voksne danskere har mere end en kronisk lidelse, siger hun.


Der vil blive offentliggjort flere delresultater fra forskningsprojektet hen over efteråret, der alle vil bidrage til fremkalde et detaljeret billede af sygdomsbyrden indenfor kroniske sygdomme i Danmark.

Studiet dokumenterer:

• At næsten halvdelen (45,7%) af alle danskere over 16 år lider af mere end én kronisk
sygdom.
• Hvilke sygdomme, der er tale om og i hvilken kombination. I gennemsnit har danskere 2,2
kroniske sygdomme, mens kronikere i gennemsnit har 3,4 kroniske sygdomme.
• At folk med psykiske sygdomme har færre diagnosticerede somatiske sygdomme som fx
hjertelidelser m.v. end den gennemsnitlige dansker.
• At der er en social slagside, hvor folk med kortere uddannelser i højere grad har flere
kroniske sygdomme overordnet
• At der er social ulighed og uddannelses forskelle i multisygdom i forhold til hvem, der har
hvilken type kronisk sygdom
• Forskerne har anvendt danske sundhedsregistre og fundet de mange kroniske sygdomme
ved hjælp af kliniske, diagnostiske algoritmer.
• I 2019 blev det i regi af samme forskningsprojekt dokumenteret, at to ud af tre danskere
lider af en eller flere kroniske sygdomme.


Kontakt:

Anne Frølich, professor og centerleder
Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom
Slagelse Sygehus, Region Sjælland
Tlf. 2712 1622, anfro@sund.ku.dk

Michael Falk Hvidberg, Ph.d., forsker og projektleder
Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom
Slagelse Sygehus, Region Sjælland
Tlf. 4054 5420, michael@falkhvidberg.dk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.