Kommunikation


Kommunikation er en disciplin, som alle kan lære at blive bedre til eller få hjælp til at løfte fra Sundhedskommunikation.

Vi ændrer adfærd og bliver klogere i Corona-tid


No Comments

Coronavirus har indflydelse på vores hverdag i en grad, som jeg ikke havde fantasi til forestille mig.

Se dagens nyhedsbrev 👆🏻 

Hvis du også vil modtage mit nyhedsbrev, kan du skrive dig op via pop up her på siden eller på linket her. Tryk.

Udvikling og forandring

Ofte taler vi om, hvad der skal til for at mennesker ændrer adfærd. Og at rejste pegefingre og frygt ikke er midlet til at opnå forandringer.

Men frygten, for at blive alvorligt syg og ikke at kunne få optimal behandling, overskygger alt og tvinger os til at ændre adfærd. Vi stopper op. Vi tænker os om. Vi ser nye veje. Vi overvejer det, som vi i dag ser som ‘sådan gør vi da altid’.

Potentialet

Vi overvejer, om vi kan holde virtuelle møder. Og vi gør det.

Vi møder senere på arbejdet, for at sprede os i den offentlige trafik. Og mødetid bliver individuelt bedre tilpasset.

Vi opdager, at undervisning og samtaler, kan ske via skærme. Vi opdager, at det kan godt lade sig gøre!

Og alt det erfarer vi lige nu af nød. Men når Coronavirus ikke længere er en trussel, så kan den erfaring føre til udvikling og forandring. For nu har vi oplevet, at det kan lade sig gøre og tanke er blevet til virkelighed.

Klogere

På den positive side lærer rigtig mange værdien af god håndhygiejne. Og helt konkret, hvordan man gør. Især os, der er almindelige danskere, for personalet i social- og sundhedssektor ved det godt.

Men også blandt de, som arbejder med borgere og patienter i sundhedssektoren, bliver det sikkert bedre, for selvom alle ved det, er det ikke altid håndhygiejnen er optimal blandt sundhedsprofessionelle. Dårlig håndhygiejne har i årevis været et indsatsområde, fordi det fører til unødige infektioner for patienterne og færre unødige dødsfald.

Hvis du er sundhedsprofessionel vil patienter og borgeres angst stille nye krav til dine kommunikative kompetencer, og du oplever måske, at du faktisk bliver bedre til at kommunikere, fordi du pludselig befinder dig i en ny situation og ikke kan gøre ‘som du plejer’. Du finder nye måder at forklare på. Viser film. Bruger illustrationer og metaforer.

Myndighederne gør det faktisk ret godt i øjeblikket. Særligt nedenstående illustration af, hvorfor vi skal forsinke smitte, filmen med sundhedsministerens gode råd og den allestedsnærværende blændende kommunikatør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, som er eminent til at optræde i medierne og formidle viden om #coronavirus, er gode eksempler

Illustration

kurve corona

Film

Dygtig kommunikatør Søren Brostrøm

Skærmbillede 2020-03-11 kl. 14.23.30

Nu har jeg tid til dig

Som moderator, foredragsholder og kommunikationsrådgiver oplever jeg i øjeblikket at have stilstand i min butik på flere områder, fordi vi alle ‘holder vejret’, og fordi arrangementer aflyses.

Men så bliver der tid til andre ting. 

Måske er det nu, I skal have opdateret hjemmesiden eller have produceret andre former for tekster.

Måske trænger en medarbejder til coaching.

Eller I trænger til at få udviklet kompetencer. Det kan være I at kommunikere optimalt via en skærm eller via medier i det hele taget.

Under alle omstændigheder, så har jeg i øjeblikket tid i kalenderen. Så præsentér mig for en udfordring og lad os finde frem til en løsning.

Ring +45 26287065 eller skriv til line@sundhedskommunikation.com

Kig efter kriser og problemer og udvikl velfærdsstaten positivt….


No Comments

…. Det var der aldrig nogen, der sagde eller troede på…… Og det bekymrer mig, at der desværre i øjeblikket er en tendens til, at velfærdsstatens goder og kvalitet bliver talt ned, ned og ned. Det er ikke godt, hvis vi skal gå fremtiden lyst og konstruktivt i møde.

Når der hele tiden er fokus på krise, så sker der det, at krisen begynder at blive opfattet som ‘det normale’.

Du bliver ekspert i krise

Medarbejdere i en organisation, der arbejder med et vedholdende fokus på kriser, bliver rigtig gode til at arbejde med krisen som et vilkår. Det bliver hverdag at “slukke ildebrande”. Det bliver hverdag at tale om, at det er hårdt, meningsløst, ikke optimalt osv. Faren er, at udvikling og forbedring vil gå langsomt og måske stagnere i den type organisation. Og som medarbejder kan det være svært, at gå glad på arbejde.

Hormoner spænder ben for et lyst sind

Hvis du som medarbejder har en hverdag præget af fokus på kriser, vil din hjerne have en tendens til at danne hormonet Kortisol, som vi ofte også hører om i forbindelse med stress. Kortisol intensiverer aktiviteten i din amygdala. Amygdalaen er det lille område i hjernen, der håndterer frygt og forsvarsmekanismer. En hyperaktiv amygdala forstærker din bekymring. Du bliver derfor mere og mere bekymret, både for hverdagen og fremtiden. Og Kortisol er rigtig længe om at blive nedbrudt i din krop. Så din fritid bliver også påvirket.

Hvis du i stedet oplever at blive mødt positivt og anerkendende i en hverdag, hvor I deler og taler om jeres succeser og gode resultater, så vil din hjerne i stedet have en tendens til at danne kærlighedshormonet Oxytocin, som både er med til at bekæmpe kortisol og med til at gøre dig mere glad.

Oxytocin kaldes populært for ’kærlighedshormonet’. Det har fået det navn, fordi det især udskilles i kroppen ved kram, kys og sex. Oxytocin giver en følelse af lykke og velvære og udskilles fra hypofysen. Oxytocin er også med til at stimulere din evne til at samarbejde og arbejde relationelt med både dine kollegaer og din borger/patient.

Medierne har også et ansvar

Også de danske medier fortæller igen og igen historier om, hvor grelt det står til med kvaliteten i velfærdsstaten. Og medier gør sådan set blot det samme som dig. Medier vil altid have en tendens til at gå efter konflikter, omend der også i medierne er en øget forståelse for at det at dele de gode eksempler, er med til at skabe udvikling og en god fremtid. Medier dækker det, som en journalist får øje på. Og det er alt for sjældent, at en journalist præsenteres for ‘den gode historie’ om velfærdsstaten. De gode historier bliver alt for sjældent delt.

Vælg, at sætte fokus på det, som går godt

Så ved du hvad? Vi er heldigvis flere og flere, som vælger at sætte fokus på succes og dér, hvor det går godt, som en modvægt. Det er ikke det samme som, at vi negligerer problemer. Eller er naive.

I min podcast Sundhedsvisioner deler jeg visionære tanker og ideer og sætter spot på, hvad vi drømmer om skal ske i fremtiden.

Også min virksomhed Sundhedskommunikation har taglinjen: ‘Formidler din gode historie – positivt fokus skaber positiv udvikling’

Det er mit bidrag til at have fokus på det, som danner Oxytocin i din hjerne.

For, hvis der skal ske noget med udvikling af vores social- og sundhedsvæsen, så skal vi gøre noget nyt. Vi skal begynde at tænke anderledes. Og det er ikke kun med nye strukturer eller andre måder at organisere sig på at det lykkes. Det er heller ikke nødvendigvis noget, som din leder skal beslutte. Det er der heldigvis flere og flere, der gør. I dag så jeg eksempelvis denne her på LinkedIn.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Du kan gøre noget selv

Gå på arbejde hver dag og dyrk din egen lille positive have. Ligesom Mandela gjorde, da han var fængslet i 27 år. Han dyrkede sin egen lille have i fængslet, hvor han følte sig fri og fik ting til at trives og gro. Det kan du også gøre. Selv om du har en leder eller nogle omstændigheder, som gør det vanskeligt, så kan du alligevel vælge at gøre noget.

Dyrk din egen Oxytocin-have

Find det, som gør dig glad og dyrk din egen Oxytocin-have 🙂 I dag. Gør det! Vær en hverdagshelt og gå forrest. Det er der mange, der har gjort gennem tiden.

Og man behøver ikke være gjort af et særligt stof, eller for den sags skyld blive kendt af eftertiden, som eksempelvis Florence Nightingale eller Hippókrates.

Alle kan være med, når det gælder at skabe en positiv fremtid. Som eksempelvis sygeplejersken, som jeg mødte, da jeg holdt et foredrag.

Hun fortalte, at hun var lykkedes med, at få lægerne på hendes afdeling til at forstå, hvad der var vigtigt for hjemmeplejen i forhold til et sammenhængende patientforløb for den ældre medicinske patient.

Efter at hun forgæves havde forsøgt at forklare nogle vigtige pointer for lægerne i hendes afdeling, og ikke oplevede at blive lyttet til, gjorde hun noget andet, end hun plejede. Hun holdt op med at tale og inviterede i stedet resolut medarbejdere fra hjemmeplejen i kommunen til et møde på afdelingen.

Det var ikke noget, som en leder eller en struktur eller et møde havde besluttet. Det var noget, hun selv tog initiativ til. Og ved det møde så forstod lægerne pludselig meget bedre. Og den medicinske patients forløb blev en tand bedre, fordi en sygeplejerske gik en ny vej.

Så lad os kigge efter succesen og dele den med hinanden.

Positivt fokus skaber positiv udvikling.

Dyrk dit eget ‘blomsterbed’.

Mennesker i den hvide verden – er mennesker


No Comments

Noget af det, som altid har optaget mig, er sundhedsvæsenets enorme kulisse og dens tilhørende scene. Alt det som foregår på et hospital, et plejehjem, et behandlingshjem…

På scenen, foran kulissen, bliver mennesker raske, syge, dør, elsker, lever…..

Men liv bliver ikke bare levet på scenen af ‘gæsterne’ i sundhedsvæsenet. I kulissen er alle de, som arbejder der, lever et liv, bliver syge, elsker, er bange, er glade. Mennesker, der går på arbejde med trangen til at gøre noget særligt for andre mennesker. Det er ikke altid let. Det kan være meget svært. De kan begå fejl. De kan give den forkerte medicin. De kan operere den forkerte arm. De kan komme til at sige noget ‘forkert’. De kan føle sig som dippedutter på et samlebånd. De er mennesker, der arbejder i et stift system.

Strukturer, systemer og omstændigheder, kan spænde ben for deres autencitet og deres arbejdsglæde. De kan glemme, hvorfor de valgte at arbejde som sundhedsprofessionel.

Denne film giver et smukt billede af alt det, som sundhedsvæsenet består af. 💙

🎬 Se denne vidunderlige film, der så fint viser det hele: Empathy

Patient i seng_sundhedskommunikation_LineGade
Sundhedskommunikations Line Gades far, der her er indlagt.

 

Tak for de opgaver, jeg fik i 2017 🔝


No Comments

Kære du

Jeg vil ønske dig en dejlig og hjertelig jul og et festligt nytår. Her i Sundhedskommunikation er der stadig et par opgaver, der skal løses inden jul – men det er som sædvanlig nogle spændende nogle.

Tak, fordi du var kunde hos Sundhedskommunikation i året, der er gået. Det er en daglig berigelse at få lov til at løse opgaver, som på den ene eller andet måde kan være med til at forbedre sundhedsvæsenet – bare en lille my.

Kærlig hilsen

Line