“Når man har med syge mennesker at gøre, er det vigtigt, at alle i teamet er enige”

Kommentar til et teamcoaching forløb på et hospital i Region Hovedstaden:

”Jeg mener, at teamarbejde er meget vigtigt specielt i sundhedssektoren, hvor vi har med på mange måder svage patienter og familier at gøre. Det er af største vigtighed, at vi siger de samme ting til patienterne og har de samme mål. Samtidig er det vigtigt at udstråle enighed. Når man har med syge mennesker at gøre, er det også vigtigt, at vi i teamet kan støtte hinanden i svære situationer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at et team ikke skal bestå af personer med samme kompetencer, tværtimod er diversiteten vigtig.”

Ledende overlæge på hospital

PÅ et ambulatorium arbejdede en række fagligheder sammen. I teamet var der stor udskiftning af medarbejdere, og der havde været et par højspændte situationer, hvor temperamenter var eksploderet. Mangel på tillid og indsigt i hinandens kompetencer gjorde, at kollegaerne ikke sparrede fagligt med hinanden, eller på anden måde havde en velfungerende feedback kultur.

Haltende arbejdsmiljø giver dårligere kvalitet for patienten

Man ser det ofte i sundhedsvæsenet. Mange fagligheder er samlet i fx et ambulatorium og skal arbejde sammen. Her kan være bioteknikere, læger, sygeplejersker, psykologer, diætister, socialrådgiver og ledere, der dagligt skal tage sig af de mange patienter.

Der er travlt, og der er mange daglige udfordringer. Alle brænder for deres arbejde og har høj faglig standard. Men man kender ikke hinanden så godt og har ikke indsigt i, hvilken forskel andre fagligheder end ens egen gør for patienterne. Arbejdsmiljøet halter, man har ikke mulighed for at give hinanden feedback, men suser rundt i sit eget lille hamsterhjul. I en presset hverdag med et højt engagement, kan det være svært for et stort team at arbejde sammen som et team og bruge hinanden bedst muligt.

I et ambulatorium, som SundhedsKommunikation har teamcoachet, betød det, at de ressourcer som rent faktisk var blandt medarbejderne, ikke blev fuldt udnyttet. Den manglende indsigt i hinandens faglighed gjorde, at teamet ikke sparrede fagligt med hinanden.

Patienterne fik ikke den kvalitet, de kunne have fået, fordi medarbejderne ikke vidste, hvad kollegaen med en anden faglighed kunne bidrage med.

Tjek på teamet – et måleredskab fra Sundhedskommunikation

For at få hold på teamets status målte SundhedsKommunikation teamets ‘baseline’ med et redskab, der hedder ”Tjek på teamet”. Redskabet er en mindre ”spørgeskema-undersøgelse” der tager temperaturen på teamets status. Alle i teamet besvarer en række spørgsmål skriftligt, og der udarbejdes en status inden for områder, der vedrører et teams trivsel og evne til at performe.

Indsigt i hinandens faglige kompetencer giver bedre samarbejde og kvalitet for patienten

SundhedsKommunikation interviewede desuden ledelsen og derpå medarbejderne om teamets udfordringer.  Med denne grundige undersøgelse, blev et program tilrettelagt, der skulle øge teamets forståelse for hinandens forskelligheder og øge ”limen” i mellem dem, så de blev et mere velfungerende team med tillid til hinanden.

Jeg tror, at team coaching kan være med til at holde os på ret kurs, til at have respekt for hinandens holdninger og have en positiv tilgang til dagligdagens udfordringer. Det er vigtigt at tage kursets temaer op i teamet med regelmæssige intervaller, så vi bliver mindet om, hvilken vej vi skal gå. Ledende overlæge, team der blev coachet.

a team i not a group

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.